Реклама

Аудиторията на AllTheMall е лоялна, млада (между 18 и 45 години) и високообразована. Нашите читатели са със средни и високи доходи, с активен социален живот и практикуват информирания избор при пазаруване.

Ако искате да достигнете млада, активна аудитория, живееща предимно в големите градове, AllTheMall е вашият рекламен канал. Ние ще ви предложим нестандартни рекламни решения, иновативни идеи за съвместни рубрики  и специални оферти за сътрудничество според профила и таргет групите на клиента.

За повече информация, моля свържете се с нас.